طب فیزیکی سالمندان

بهتر است سالمندان به صورت دوره ای آزمایشات طب فیزیکی شامل تست های عصب و عضله را انجام دهند تا از سلامت سیستم عصبی و حرکتی خود اطمینان حاصل کنند.
بسیاری از بیماریها مانند ALS در مراحل اولیه با این تست قابل تشخیص هستند و با مصرف زودهنگام دارو میتوان روند پیشرفت آنها را کند کرد.