فیزیوتراپی سالمندان

با انجام حرکات تخصصی و بهره گیری از تجهیزات فیزیوتراپی، میتوان روند تحلیل عضلات در سالمندان را کند کرد و دردهای مفصلی را کاهش داد.