معرفی موسسه

موسسه خیریه فرزانگان ( نوید فردا ) استان قم در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1398 به شماره ثبت 2448 و به شناسه ی ملّی 14008331619 ثبت و درچهارمین روزهفته ی بهزیستی در تاریح 26 تیر 98 باحضور معاونین وکارشناسان اداره کل بهزیستی استان وباحضور سبز تعدادی از فرزانگان بصورت رسمی افتتاح گردید.
از جمله مهم ترین اهداف موسسه خدمت رسانی به فرهیختگان و فرزانگان بازنشسته و سالمند، در حوزه ی توانبخشی، فرهنگی ، اجتماعی و پیشگیری می باشد.

موسسه خیریه فرزانگان در مقام تسهیل گر و مطالبه گر و وکیل مدافع حقوق فرزانگان استان قم با همکاری اداره کل بهزیستی استان نسبت به سیاست گذاری در جهت فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمندان در جامعه و تکریم آنان و ارتقای شان و منزلت آنان تلاش همه جانبه را وظیفه خود می داند.

آدرس موسسه :

قم – خیابان دورشهر – جنب پزشکی قانونی – مرکز تامین و توسعه ی منطقه ی یک قم ( ساختمان مسبح ) – طبقه ی همکف

شماره تماس :
02537747885
02537831541 داخلی 104
با ما همراه باشید.