توانمندسازی و ارتقاء سلامت اجتماعی

Donation Goal For This Project is $300,000
80% Donated/$59,666 To Go
Donate Now

طرح ایجاد بنیاد یاموسسه فرزانگان از سال ۱۳۹۰ از طریق شورای ملی سالمندان که متولی آن سازمان بهزیستی است به استان ها ابلاغ شده است

این بنیادها وموسساتزیرمجموعه شورای ملی سالمندان کشور هستند.

شورای ملی سالمندان زیر مجموعه سازمان بهزیستی کشور است و ریاست این شورا در استان ها بر عهده استاندار هر استان بوده و دبیر این برنامه هم سازمان بهزیستی است. فعالیت عمده دبیرخانه شورای سالمندان ساماندهی امور مربوط به سالمندان از جمله سیاست گزاری های کلان در سطح استان در حیطه سالمندان، اعطای مجوز بنیاد و نظارت بر امور آنان است.

براین اساس موسسه فرزانگان استان قم بعدازانجام امور مقدماتی وطی مراحل قانونی واداری هم اکنون امادگی و افتخار آن رادارد تادر جهت کاستن بخشی از آلام گنجینه های معنوی استان اعم از بازنشستگان وسالمندان عزیز تلاشهای مثمرثمری را به منصه ظهور برساند،،،ان شاالله،