Category

cause-slider

اولین کارگاه آموزشی با موضوع لزوم نشاط در دوران سالمندی و تغذیه سالم

0% Donated/$50,000 To Go
اولین کارگاه آموزشی فرزانگان استان قم که در سالن امفی تئاتر دکتر قریب مرکز بهداشت قم همراه با برنامه های مفید و...
Donate Now

دومین کارگاه آموزشی پیشگیری و درمان بیماری آنفلونزا و بهداشت دهان و دندان

57% Donated/$17,000 To Go
این کارگاه آموزشی به همت موسسه خیریه فرزانگان استان قم و با همکاری اداره کل بهزیستی استان و مرکز بهداشت شهرستان قم...
Donate Now